Dana 22. lipnja 2019. godine, u prostorijama KUD-a “Tena”, Đakovo, Električne centrale 12, održati će se edukacija voditelja folklornih skupina u organizaciji SAKUD-a Đakovštine.

Edukacija je zamišljena kao stupanj dugotrajnog obrazovanja voditelja folklornih skupina, te polaznici dobivaju certifikat kao potvrdu o sudjelovanju, na temelju kojeg imaju pravo sudjelovati na ostalim stupnjevima edukacije. Edukacija će se provesti u sklopu manifestacije 53. Đakovački vezovi.

PROGRAM:

  • 15:00 – 15:15 prijava polaznika
  • 15:15 -16:45  Folklor na sceni – Razvoj folklorne scene, etnografsko terensko istraživanje amatera, priprema skupina za scenski nastup, Jasmina Jurković Petras, prof. etnologije i povijesti
  • 16:45 – 17:15 Pauza
  • 17:15 – 18:15 Odabir napjeva za nastup/smotru, koncert, Zrinka Posavec, prof.
  • 18:15 – 18:30 Pauza
  • 18:30 – 20:15 Zagrijavanje vokalnog aparata i osnove vokalne tehnika – radionica pjevanja, Zrinka Posavec, prof.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je potvrditi do 21. lipnja 2019. godine, na e-mail adresu: edukacija.vezovi@gmail.com ili na broj 098 987 5088.

Edukacija za voditelje folklornih društava sa područja Đakovštine je besplatna.

Kotizacija za sudionike izvan Đakovštine iznosi 50,00 kn, uplatu je potrebno izvršiti na IBAN: HR40 2500009 1102050484, te je uz prijavu potrebno dostaviti dokaz o uplati.

Edukacija voditelja folklornih skupina stupanj 2

Foto: Silvija Butković