Dana 22. lipnja 2019. godine, u prostorijama KUD-a “Tena”, Đakovo, Električne centrale 12, održati će se edukacija voditelja folklornih skupina u organizaciji SAKUD-a Đakovštine.

Edukacija je zamišljena kao stupanj dugotrajnog obrazovanja voditelja folklornih skupina, te polaznici dobivaju certifikat kao potvrdu o sudjelovanju, na temelju kojeg imaju pravo sudjelovati na ostalim stupnjevima edukacije. Edukacija će se provesti u sklopu manifestacije 53. Đakovački vezovi.

PROGRAM:

  • 15:00 – 15:15 prijava polaznika
  • 15:15 -16:45  Folklor na sceni – Razvoj folklorne scene, etnografsko terensko istraživanje amatera, priprema skupina za scenski nastup, Jasmina Jurković Petras, prof. etnologije i povijesti
  • 16:45 – 17:15 Pauza
  • 17:15 – 18:15 Odabir napjeva za nastup/smotru, koncert, Zrinka Posavec, prof.
  • 18:15 – 18:30 Pauza
  • 18:30 – 20:15 Zagrijavanje vokalnog aparata i osnove vokalne tehnika – radionica pjevanja, Zrinka Posavec, prof.

Sudjelovanje na seminaru potrebno je potvrditi do 21. lipnja 2019. godine, na e-mail adresu: [email protected] ili na broj 098 987 5088.

Edukacija za voditelje folklornih društava sa područja Đakovštine je besplatna.

Kotizacija za sudionike izvan Đakovštine iznosi 50,00 kn, uplatu je potrebno izvršiti na IBAN: HR40 2500009 1102050484, te je uz prijavu potrebno dostaviti dokaz o uplati.

Edukacija voditelja folklornih skupina stupanj 2

Foto: Silvija Butković