Foto galerija

Foto galerija Đakovačkih vezova sastavljena je od fotografija brojnih autora. Molimo poštujte autorska prava i prije preuzimanja fotografija zatražite odobrenje.

56. Đakovački vezovi - Svečana povorka

56. Đakovački vezovi - Svečana povorka

Autor: Filmcave

55. Đakovački vezovi - Svečana povorka

55. Đakovački vezovi - Svečana povorka

Autor: Andrej Car

55. Đakovački vezovi - Svečana povorka

55. Đakovački vezovi - Svečana povorka

Autor: Vlatka Berc

53. Đakovački vezovi

52. Đakovački vezovi