Uredništvo Revije Đakovačkih vezova poziva sve zainteresirane na slanje radova za sljedeći broj, koji izlazi 2019. godine u sklopu 53. Đakovačkih vezova.

Upute autorima otisnute su u Reviji iz 2018. godine, a može ih se vidjeti ovdje. Svi upiti vezani za radove mogu se uputiti elektroničkom poštom na adresu urednik.revijadj@gmail.com.

Uredništvo radove očekuje u digitalnom obliku najkasnije 15. travnja 2019. godine.