Uredništvo Revije Đakovačkih vezova poziva sve zainteresirane na slanje radova za sljedeći broj, koji izlazi 2020. godine u sklopu 54. Đakovačkih vezova. Upute autorima otisnute su u Reviji iz 2019. godine, a može ih se vidjeti i ovdje unutar PDF izdanja Revije na stranici 90.

Svi upiti vezani za radove mogu se uputiti elektroničkom poštom na adresu [email protected] urednici Jasmini Jurković Petras. Uredništvo radove i prateće priloge očekuje u digitalnom obliku najkasnije do 15. travnja 2020. godine no poželjno je temu rada najaviti i ranije (najkasnije do 24. siječnja 2020.) na prethodno navedenu adresu.