Folklorni odbor Đakovačkih vezova, uz podršku Grada Đakova i Turističke zajednice, poziva vas i vaše učenike da sudjelujete u literarnom natječaju povodom Malih vezova. Do sada su u natječaju sudjelovala samo učenici grada Đakova i Đakovštine. Ove godine, pete po redu, odlučili smo u natječaj uključiti djecu širom Republike Hrvatske.

Tema ovogodišnjeg natječaja je IGRAČKE MOJE BAKE / MOGA DJEDA.

Igračke su važan i neizostavan dio odrastanja, a tradicijske su igračke naročito pridonosile razvoju kreativnosti, mašte i motorike. Neke igračke su djeca izrađivala sama sebi, od materijala iz svoje okoline (kore drveta, kamenčića, kukuruzovine, šuške, slame, lješnjaka, orasa, kestenja, žireva, tikvica, itd.). Tako su nastajali različiti predmeti: vodenice, topovi, bunari, oruđe i oružje, lutke, jednostavna glazbala i mnoge druge. Složenije igračke izrađivali su odrasli za djecu, od drveta, gline ili šiblja. Najčešće se to odnosilo na umanjene uporabne predmete, poput preslice, kola, pokućstva za lutke, posuđa, alatke za obradu zemlje, životinje i drugo.

Krajem 19. i početkom 20. st. u Hrvatskom zagorju, Prigorju i Dalmatinskoj zagori počinje organizirana izrada igračaka za prodaju na sajmovima. Na taj način, tradicijske su igračke jednog kraja, bile dostupne djeci i iz drugih dijelova Hrvatske. Danas se drvene igračke s područja Hrvatskog zagorja nalaze na Popisu zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, a umijeće njihove izrade upisano je na UNESCO-ovu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Obrazloženje teme:

Učenicima treba osvijestiti da djeca u prošlosti nisu imala mogućnosti igrati se gotovim, kupovnim igračkama i da su sami morali biti kreativni i maštoviti kako bi izradili nešto što bi im poslužilo za igru. Predlaže se da učenici u razgovoru sa svojim bakama i djedovima istraže čime su se oni igrali kad su bili djeca, od kojih su materijala izrađivali igračke i općenito kako su se igrali i provodili slobodno vrijeme.

Natječaj je otvoren do 31. svibnja 2022. godine, a prijaviti se mogu pojedinačni radovi učenika osnovnih škola.

Natječaj će biti proveden u dvjema kategorijama:
a) razredna nastava
b) predmetna nastava.

Propozicije natječaja:

 • Svaka škola samostalno organizira sudjelovanje učenika u natječaju.
 • Na uratku je potrebno naznačiti naziv škole, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime učenika te razred.
 • Svaki učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom.
 • Radovi mogu biti pisani na standardnome hrvatskom jeziku i/ili dijalektu.
 • Učenici se mogu izražavati pjesničkim i proznim tekstovima.
 • Prozni tekstovi ne smiju biti duži od 3 kartice teksta (Word Document, Times New Roman, font 12, prored 1,5).
 • Radove u digitalnom obliku potrebno je dostaviti na e-adresu: [email protected], najkasnije do 31. svibnja 2022. godine.
 • Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Ivana Bilać, prof. hrvatskoga jezika, predsjednica povjerenstva, Krasanka Kakaš, prof. hrvatskoga jezika, član i Maja Nikačević, dipl. uč., organizator i član.
 • Prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade.
 • Dodjela priznanja i nagrada učenicima te njihovim mentorima bit će održana na svečanoj priredbi o kojoj ćete biti pravodobno obaviješteni.

Odrednice za prosudbu:

 • vješta uporaba jezika u skladu s temom rada i dobi učenika
 • originalnost u odabiru teme i forme
 • izbjegavanje stereotipa na razini izraza
 • istraživanje vlastitog doživljaja i spoznaja, prošlosti i suvremenosti.