Folklorni odbor Đakovačkih vezova, uz podršku Grada Đakova i Turističke zajednice, poziva vas i vaše učenike da sudjelujete u literarnom natječaju povodom Malih vezova. Ovim povodom pozivamo vas da sudjelujete sa svojim učenicima u programu Đakovačkih vezova koji su 2023. godine, na naše veliko zadovoljstvo, proglašeni najboljim turističkim događajem u Republici Hrvatskoj.

Natječaj je organiziran na razini Republike Hrvatske u dvjema kategorijama:

 1. Razredna nastava
 2. Predmetna nastava.

Natječaj je otvoren do 1. svibnja 2024. godine, a prijaviti se mogu pojedinačni radovi učenika osnovnih škola, koje je u digitalnom obliku potrebno poslati na e-adresu: [email protected].

Sve pristigle radove ocjenjuje komisija koju čine stručnjaci iz područja hrvatskoga jezika, razredne nastave i etnologije. Ostali detalji opisani su u Propozicijama natječaja, koje su sastavni dio ovoga poziva.

Tema ovogodišnjeg natječaja je ŽIVA BAŠTINA HRVATSKE.

 

Ova vrlo otvorena i slobodna tema otvara mogućnost kreiranja literarnih uradaka koji tematiziraju bilo koji element hrvatske kulturne baštine.

Kulturna baština podrazumijeva kulturna dobra od umjetničkog, povijesnoga, paleontološkog, arheološkog, antropološkog, etnološkog i znanstvenog značenja. Kulturna dobra mogu biti materijalna i nematerijalna.

Materijalna kulturna baština pokretna je ili nepokretna te podrazumijeva: spomenike, grupna zdanja, arheološka nalazišta, građevine, naselja, tradicijski tekstil itd.

Nematerijalna kulturna baština podrazumijeva: jezik, usmenu književnost, folklorno stvaralaštvo (glazba, ples, predaje, igre, obredi, običaji…), rituale i svečanosti, tradicijske obrte itd.

 

Obrazloženje teme: Pri obradi teme učenici mogu odabrati kulturni element ili pojavu svojega kraja, uočiti, istražiti, razlikovati i vrednovati kulturno bogatstvo u svojem neposrednom okružju. Kao motivacija može vam poslužiti i šetnja vašim mjestom, gdje će učenici promatrati sve ono što njihovo mjesto čini posebnim i drugačijim od ostalih, bilo da je riječ o bogatstvu narodnoga ruha, nekom običaju specifičnom za lokalitet, jeziku, narodnim bajkama, pričama, legendama, spomenicima ili ustanovama. U istraživanju teme možete se koristiti različitim izvorima iščitavajući literaturu, posjećujući lokalni muzej ili razgovarajući sa starijim članovima obitelji i šire zajednice. Za istraživanje teme možete se koristiti Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske te UNESCO-ovom Reprezentativnom listom kulturne baštine čovječanstva.

 

Cilj je literarnih radova predstaviti odabrani kulturni element vašega kraja te podizati svijest o njegovoj vrijednosti i važnosti kroz literarno izražavanje. Za dodatne informacije ili savjete o odabiru specifične teme za vaš kraj možete se javiti našoj stručnoj suradnici, etnologinji Mariji Gačić, na broj 095 872 3290.

 

Propozicije natječaja:

 1. Svaka škola samostalno organizira sudjelovanje učenika u natječaju.
 2. Na uratku je potrebno naznačiti naziv škole, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime učenika te razred.
 3. Svaki učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom koji prethodno nije nigdje objavljivan.
 4. Radovi mogu biti pisani na standardnome hrvatskom jeziku i/ili dijalektu.
 5. Učenici se mogu izražavati poetskim i proznim tekstovima.

Prozni tekstovi ne smiju biti duži od 3 kartice teksta (Word Document, Times New Roman, font 12, prored 1,5).

 1. Radove u digitalnom obliku potrebno je dostaviti na e-adresu: [email protected], najkasnije do 1. svibnja 2024. godine.
 2. Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Ivana Bilać, prof. hrvatskoga jezika, Krasanka Kakaš, prof. hrvatskoga jezika, Maja Nikačević, dipl. uč., Marija Gačić, mag. etnologije i kulturne antropologije.
 3. Prijavom na natječaj prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade.
 4. Nagrađeni i pohvaljeni radovi bit će objavljeni na službenim stranicama Đakovačkih vezova (https://djakovacki-vezovi.hr/) 21. svibnja 2024. godine, a službena dodjela priznanja i nagrada bit će u srijedu, 26. lipnja 2024. godine, o kojoj ćete biti pravodobno obaviješteni.
 5. Odrednice za prosudbu:
 • vješta uporaba jezika u skladu s temom rada i dobi učenika
 • originalnost u odabiru teme i forme
 • izbjegavanje stereotipa na razini izraza
 • istraživanje vlastitog doživljaja i spoznaja, prošlosti i suvremenosti.

 

Za sva dodatna pitanja vezana za literarni natječaj stojimo na raspolaganju putem e-pošte: [email protected].

 

Stručne suradnice Đakovačkih vezova:

Marija Gačić, mag. ethnol. et cult. anthrop.

Maja Nikačević, dipl. uč.