Folklorni odbor Đakovačkih vezova, uz podršku Grada Đakova i Turističke zajednice, poziva vas i vaše učenike da sudjelujete u literarnom natječaju povodom Malih vezova. Natječaj je organiziran na razini Republike Hrvatske u dvjema kategorijama:

 1. Razredna nastava
 2. Predmetna nastava.

Natječaj je otvoren do 19. lipnja 2023. godine, a prijaviti se mogu pojedinačni radovi učenika osnovnih škola, koje je u digitalnom obliku potrebno poslati na e-adresu: [email protected] .

Sve pristigle radove ocjenjuje komisija koju čine stručnjaci iz područja hrvatskoga jezika, razredne nastave i etnologije. Ostali detalji opisani su u Propozicijama natječaja, koje su sastavni dio ovoga poziva.

Tema ovogodišnjeg natječaja je TRADICIJSKA SVADBA / SVATOVI MOGA KRAJA.

Svadbeni običaji iznimno su bogati i zauzimaju značajno mjesto u lokalnoj kulturi svakoga kraja. Njihova ritualna dimenzija očituje se u činjenici da je svadba prijelomni događaj u životu mladenaca. Mladenka na svojoj svadbi postaje udana žena, a mladoženja postaje muž. Njihovi roditelji postaju svekar i svekrva, odnosno punac i punica. S druge strane, svadba je važan događaj za zajednicu koja je angažirana na razne načine. Tradicijska svadba/svatovi/pir, obiluju elementima poput svatovskih napjeva u formi svatovca[1], bećarcem u ključnim trenutcima svadbenog slavlja, kolom i ostalim plesovima, kao i pjesmama kod blagoslova mladenaca u roditeljskom domu i slično. Angažman zajednice vidljiv je bio posebno u dijelu pripreme svatovskih specijaliteta koji su specifični za svaki kraj Hrvatske. Svaka svadba imala je svoju jasnu strukturu svadbenih odličnika poput kuma, kume, starog svata, čaje/čave/čauša, djevera, djeveruša, barjaktara i ostalih.

Svi vole ići u svatove jer oni pršte veseljem, slavljem, pjesmom i hranom, a danas, baš kao i nekada, glavni likovi su mladenci. Mlada/mladenka posebno se uređuje i plijeni pozornost svih prisutnih svojom odjećom i frizurom. Svirači su neizostavan element svake svadbe. Oni svojom pjesmom prate sve važne trenutke poput dolaska kuma, dolaska mladoženje po mladu, izlaska mladenke, odlaska na vjenčanje, izlaska s vjenčanja, prvog plesa, plesa s mladom i ispraćaja kuma na samom kraju svadbe.

Uloga djece na tradicijskim svadbama bila je uglavnom promatračka, ali je samo sudjelovanje na svadbi imalo značajan utjecaj na dječje učenje i usvajanje običaja, pjesama i plesova. Djeca su na svadbama imala dodatnu dozu slobode, jer su odrasli bili zaokupljeni obvezama ili veseljem. Te trenutke djeca su koristila za istraživanje, promatranje, igranje… O važnosti svatova za cjelokupnu zajednicu, uključujući i djecu, svjedoči činjenica da su se djeca često sama igrala svatova, što je opisano i u djelima hrvatske dječje književnosti[2].

Obrazloženje teme: Obradi teme moguće je pristupiti kroz različite aspekte tradicijske svadbe: kroz pjesmu, svatovske uloge, kumstvo, izgled mladenke, kroz koncept miraza, ukrašavanje sudionika svadbe, svatovske konjske zaprege, hranu itd. Literarnom izražavanju trebalo bi prethoditi istraživanje svadbe vašega kraja kroz razgovore sa starijim članovima zajednice, kroz stare fotografije ili videozapise[3]. Moguće je i komparativnom metodom istaknuti sličnosti i razlike današnjih i nekadašnjih svadbi.

U mnogim regijama narodna nošnja mladenke smatra se najsvečanijom pa je preporučljivo razmotriti i taj dio tradicijske kulture.

Propozicije natječaja:

 1. Svaka škola samostalno organizira sudjelovanje učenika u natječaju.
 2. Na uratku je potrebno naznačiti naziv škole, ime i prezime mentora, kontakt broj mentora, e-adresu mentora, ime i prezime učenika te razred.
 3. Svaki učenik može sudjelovati s jednim literarnim radom.
 4. Radovi mogu biti pisani na standardnome hrvatskom jeziku i/ili dijalektu.
 5. Učenici se mogu izražavati poetskim i proznim tekstovima.

Prozni tekstovi ne smiju biti duži od 3 kartice teksta (Word Document, Times New Roman, font 12, prored 1,5).

 1. Radove u digitalnom obliku potrebno je dostaviti na e-adresu: [email protected], najkasnije do 19. lipnja 2023. godine.
 2. Odluku o najuspješnijim radovima donosi stručno povjerenstvo u sastavu: Ivana Bilać, prof. hrvatskoga jezika; Krasanka Kakaš, prof. hrvatskoga jezika i Marija Gačić, mag. etnologije i kulturne antropologije.
 3. Prijavom na natječaj prijavitelji se obvezuju autorska prava prikazivanja ustupiti bez naknade.
 4. Dodjela priznanja i nagrada učenicima te njihovim mentorima bit će održana na svečanoj priredbi o kojoj ćete biti pravodobno obaviješteni.
 5. Odrednice za prosudbu:
 • vješta uporaba jezika u skladu s temom rada i dobi učenika
 • originalnost u odabiru teme i forme
 • izbjegavanje stereotipa na razini izraza
 • istraživanje vlastitog doživljaja i spoznaja, prošlosti i suvremenosti.

Za sva dodatna pitanja vezana za literarni natječaj stojimo na raspolaganju putem e-pošte: [email protected] ili telefona: 091/979-33-31.

[1] Svatovac je deseterački napjev upisan u Registar nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

[2] Npr. Vlak u snijegu Mate Lovraka

[3] Dio svadbenih običaja iz Zagrađa (Slavonija), 1975. god. https://www.youtube.com/watch?v=MoQEI0Lr77M