Mogućnost razvoja konjičkog turizma u Hrvatskoj

Mogućnost razvoja konjičkog turizma u Hrvatskoj

Hrvatska — izvrsna destinacija za konjički turizam Hrvatsko konjogojstvo ima dugu tradiciju, koja otvara mogućnosti daljnjega razvoja konjičkoga turizma na području cijele Hrvatske. U Hrvatskoj konjički turizam postoji već desetljećima, no njegov pun potencijal još...