Mogućnost razvoja konjičkog turizma u Hrvatskoj

Mogućnost razvoja konjičkog turizma u Hrvatskoj

Hrvatska — izvrsna destinacija za konjički turizam Hrvatsko konjogojstvo ima dugu tradiciju, koja otvara mogućnosti daljnjega razvoja konjičkoga turizma na području cijele Hrvatske. U Hrvatskoj konjički turizam postoji već desetljećima, no njegov pun potencijal još...
Predstavljanje Revije Đakovačkih vezova

Predstavljanje Revije Đakovačkih vezova

U godini koju ćemo globalno pamtiti po pandemiji koronavirusa, a lokalno po izostanku Đakovačkih vezova, upravo zbog ozbiljne prijetnje za zdravlje te nove infekcije, jedini je trag ovom najvećem festivalu izvornog folklora i tradicijske kulture Slavonije i Baranje...