Izbor najboljeg nošenog tradicijskog ruha održava se već 55. godinu te svoju tradiciju temelji na dobroj volji i aktivnom sudjelovanju pojedinaca i skupina s područja Slavonije, Baranje i Srijema, kao i na angažmanu i suradnji s brojnim stručnjacima etnolozima tijekom ovoga razdoblja. Izbor je utemeljen s ciljem predstavljanja najreprezentativnijih primjeraka narodnih nošnji i očuvanja tradicijskog tekstilnog rukotvorstva na području Slavonije, Baranje i Srijema. U tom duhu nastojimo i danas putem ove revije narodnih nošnji prikazati bogatstvo vlastite baštine te pokušati objektivno odabrati i nagraditi one koji nose najposebnije nošnje, koji su uložili izniman trud i dali doprinos upravo spomenutom cilju. Zato je važno istaknuti da su upravo sudionici ove revije nositelji tradicijske kulture te da svojim sudjelovanjem aktivno osiguravaju budućnost vlastite baštine.

55_Đakovački_vezovi_izbor_za_najbolje_nošeno_narodno_ruho_Slavonije_Baranje_Srijema_2

Kako bi ova revija i izbor uistinu reflektirali uzvišenu sliku naše baštine potrebno je utvrditi kriterije i pravila natjecanja koja slijede u nastavku.

Natjecanje se sastoji od dva dijela:
– Razgovor sa stručnom komisijom – podrazumijeva individualan razgovor s članovima stručne komisije o kojemu će natjecatelji pravovremeno biti obaviješteni.
– Predstavljanje na glavnoj pozornici – odvija se tijekom završnog vezovskog programa u Strossmayerovom parku, a program snima HRT.

Cilj natjecanja
Cilj natjecanja je prezentacija narodnih nošnji iz privatnog vlasništva s područja Slavonije, Baranje i Srijema.

U natjecanju postoje tri kategorije
Svaka kategorija podrazumijeva određenu društveno-dobnu skupinu:
a. djevojka – kategorija djevojaka podrazumijeva neudane ženske osobe od 16 godina starosti do udaje.
b. snaša – kategorija snaša podrazumijeva udane žene bez dobnog ograničenja.
c. momak/baja/bećar – kategorija momaka/baja/bećara podrazumijeva neoženjene mladiće od 16 godina starosti i oženjene muškarce bez dobnog ograničenja.

Ovakva kategorizacija proizlazi iz uobičajenih oblika tradicijskog života na području Slavonije, Baranje i Srijema. U svakoj od navedenih kategorija dodjeljuju se tri nagrade, a u kategoriji djevojaka dodjeljuje se i dodatna nagrada za fotogeničnost.

55_Đakovački_vezovi_izbor_za_najbolje_nošeno_narodno_ruho_Slavonije_Baranje_Srijema_3
 • U natjecanju se procjenjuje vrijednost narodne nošnje, ali i ukupna prezentacija i dojam koji natjecatelj ostavlja. Pod time se podrazumijeva poznavanje narodne nošnje u koju je natjecatelj odjeven te kontekstualizacija narodne nošnje u razdoblje ili prigodu za koju je narodna nošnja nošena.
 • Narodne nošnje i nastup natjecatelja ocjenjuje stručni žiri, koji se sastoji od 5 stručnjaka, etnologa. Svi članovi žirija istaknuti su stručnjaci u području tradicijskog tekstila te su aktivni poznavatelji narodnih nošnji Slavonije, Baranje i Srijema. Natjecanje snima i prenosi Hrvatska radiotelevizija.
 • Stručni žiri samostalno donosi odluku o nagradama, a članovi žirija potpisuju izjavu o tajnosti i nepristranom ocjenjivanju.
 • Natjecatelji su dužni popunjenu prijavnicu i fotografije narodne nošnje poslati do datuma naznačenog u pozivu. Naknadne prijave se ne uvažavaju.
 • Broj prijava je ograničen, a ispunjenu prijavnicu potrebno je poslati do 27. lipnja 2021. godine.
 • Prijave na natjecanje primaju se putem e-maila, poštom ili faksom.
 • Natjecatelji prije prvog dijela natjecanja potpisuju izjavu o pristanku na fotografiranje te o prihvaćanju odluke stručne komisije bez mogućnosti žalbe.
 • Nagrade natjecateljima dodjeljuju se na kraju završnog programa Đakovačkih vezova. Vrijedne nagrade osiguravaju renomirane tvrtke s područja Republike Hrvatske.
 • Natjecatelji kojima je dodijeljena 1. nagrada nemaju pravo prijave na natjecanje sljedeće godine.
 • Slanjem prijavnice natjecatelji potvrđuju da su pročitali i razumjeli pravila natjecanja te da pristaju na njih.
 • Prijedlozi, sugestije, kritike i mišljenja vezana uz reviju narodnih nošnji i izbor najboljeg nošenog ruha moguće je uputiti pisanim putem u roku od 30 dana nakon dodjele nagrada na adresu: Đakovački vezovi, Kralja Tomislava 3, 31 400 Đakovo ili na mail adresu: [email protected] 
 • Pravila natjecanja detaljno su objašnjena u dokumentu priloženom ovom pozivu.